REALIZACJE

Szkoła Języków Obcych EMPIK w Legnicy

szkoła języków obcych szkoła języków obcych szkoła języków obcych

Rewitalizacja ulicy Chrobrego i Pobożnego w Legnicy

rewitalizacja ulic rewitalizacja ulic rewitalizacja ulic rewitalizacja ulic rewitalizacja ulic rewitalizacja ulic rewitalizacja ulic rewitalizacja ulic rewitalizacja ulic rewitalizacja ulic rewitalizacja ulic rewitalizacja ulic rewitalizacja ulic rewitalizacja ulic

Przedszkole nr 3 w Legnicy

przedszkole nr 3 przedszkole nr 3

Budynki użyteczności publicznej

budynki użyteczności publicznej budynki użyteczności publicznej budynki użyteczności publicznej budynki użyteczności publicznej budynki użyteczności publicznej

Domy jednorodzinne

domy jednorodzinne domy jednorodzinne domy jednorodzinne domy jednorodzinne

Niepubliczny Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Legnicy

Niepubliczny Ośrodek Terapii Niepubliczny Ośrodek Terapii

Świetlica w Koiszkowie

świetlica w Koiszkowie świetlica w Koiszkowie